Hem

front_total_kokssidanFöreningens huvudsakliga uppgift är att hålla bygdegården i gott skick.

Bygdegården heter Myrbacka och byggdes år 1913 som skyttepaviljong till Hablingbo Skytteförening. Den byggdes på den gamla idrotsplatsen på Haxarve backe.

År 1931 såldes paviljongen till den lokala bondeförbundet i Hablingbo och SLU. Det var först efter detta ägarbyte som namnet Myrbacka kom till.

Byggnaden har under åren använts som samlingslokal, fester och kurser.

Under åren har flera om- och tillbyggnader skett.

Numera ägs och förvaltas byggnaden av Hablingbo Bygdegårdsförening.